ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

Nefinančná podpora

Našu inštitúciu môžete podporiť aj iným spôsobom ako finančným príspevkom, napr.:

a.)

Môžete nám poskytnúť vecný dar a  tak pomôcť a  podporiť našu prácu.
( napr.technické vybavenie pre kancelárie, počítač, tlačiareň, nábytok, auto a  pod.)

     
b.) Bezplatné poskytnutie služieb. ( napr. web hosting, monitoring tlače, prenájom vozidiel, kancelárii, tlačiarenské služby a pod.)
     
c.) Dobrovoľnícka práca je neoddeliteľnou súčasťou činnosti a fungovania inštitúcie, zapojte sa do práce s Ecce Homo Euro - civil advocacy ako mnohí iní - bez nároku na honorár v súlade s poslaním a stanovami inštitúcie.

<<< Späť na Podporte nás