ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

Závet

Na Slovensku umožňuje legislatíva každému občanovi, aby sa sám rozhodol a to už počas svojho života, komu odkáže svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Naša inštitúcia ponúka takúto možnosť všetkým občanom, ktorí chcú odkázať svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo jeho časť našej inštitúcii na podporu programových cieľov v súlade so stanovami združenia.

Dedenie zo závetu - poslednú vôľu môžete napísať :

a.) vlastnou rukou, teda sám
b.) môžete ho zriadiť inou písomnou formou (na počítači, pisacom stroji a pod.), v tom prípade sa na závet okrem vás musia podpísať aj dvaja svedkovia pred ktorými výslovne prejavíte, že listina obsahuje vašu poslednú vôľu
c.) u notára, formou notárskej zápisnice

Pre platnosť závetu treba na závet uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Podľa § 476f obč. zák. závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčítatelia.

Je vhodné sa pred spísaním závete poradiť u notára, ktorý môže závet úradne uschovať.

Prílohy :

<<< Späť na Podporte nás