ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Prihláška za člena

Členom inštitúcie Ecce Homo Euro - civil advocacy sa môže stať :

 1. a) fyzická osoba staršia nad 21 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia
  b) je spôsobilá na právne úkony
  c) je bezúhonná
 2. právnická osoba zastúpená štatutárom alebo ním poverenou osobou
 3. osoba, ktorej bolo udelené členstvo Valným zhromaždením

Členstvo vzniká dňom odsúhlasenia členstva v združení vedením po prijatí písomnej prihlášky záujemcu , pričom zaplatenie zápisného a členského poplatku je podmienkou.
Členom vydá prezident združenia členský preukaz, ktorý obsahuje meno a priezvisko člena, jeho fotografiu,odtlačok pečiatky združenia,dátum vydania preukazu a podpis prezidenta.

 

Svojim členstvom podporíte inštitúciu špeciálneho zamerania a získate nasledujúce výhody :

 1. Pozvánku na všetky pravidelné podujatia, na ktorých získate aktuálne
  informácie z oblasti ochrany a obhajoby ľudských práv , slobôd a demokracie.
 2. Právo byť zastupovaný pred orgánmi verejnej správy - v súlade s poslaním
  tejto inštitúcie.
 3. Právo aktívne sa zúčastňovať práce inštitúcie zadelený do niektorej sekcie.
  Právo aktívne spolupracovať na formovaní verejnej mienky, na presadzovaní
 4. zrušenia alebo zmeny konkrétneho zákona, organizovane prostredníctvom
  Ecce Homo Euro - civil advocacy

Vaše prihlášky nám posielajte emailom na eheca@eheca.sk

PRIHLÁŠKA [PDF, 45kB]

Ďakujeme za Váš záujem